bootstrap slider

Zoznam našich článkov

Tu nájdete zoznam našich článkov. Možno Vám pomôžu nájsť odpovede na niektoré Vaše otázky zo včelárskej praxe. 

Názov článku Autori Rok Link
Včelárenie v obciachStaroň, M.(1), Čermáková, T.(1)2009PDF
Prehľad výskytu 6 vírusov A. mellifera na území Slovenskej Republiky pomocou RT-PCR za obdobie rokov 2007 -2008Staroň, M.(1), Čermáková, T.(1), Habovštiaková , J.(2), Toporčák, J.(3)2010PDF
Včelárske prepočtyStaroň (1)2010xls
A SCIENTIFIC NOTE ON INCIDENCE OF NOSEMA APIS AND NOSEMA CERANAE IN SLOVAKIA DURING THE YEARS 2009 AND 2010Staroň, M(1), Jurovčíková, J(2)., Čermáková, T.(1), Staroňová, D.(1)2012PDF
Formetanate toxicity and changes in antioxidant enzyme system of Apis mellifera larvaeStaroň, M.(1), Sabo, R.(3), Sobeková, A.(3), Sabová, L.(3), Legáth, J.(3), Lohajová, Ľ.(3), Javorský, P.(4)2017html
Impacts of Intensive Dusting or Spraying with Varroa Control
Materials on Honey Bee Workers and Drones
Hossam F. Abou-Shaara(5), Staroň, M.(1), Čermáková, T.(1)2016PDF
The incidence of viral diseases in bees Apis mellifera in the Slovak Republic during 2007-2008 using the RT-PCR methods.Staroň, M.(1), Čermáková, T.(1), Habovštiaková , J.(2), Toporčák, J.(3)2010html
Impacts of oxalic acid, thymol, and potassium citrate as Varroa control materials on some parameters of honey beesHossam F. Abou-Shaara (5), Staroň, M.(1), Čermáková, T.(1)2017PDF
IMPACTS OF SUB LETHAL DOSES OF AMITRAZ AND TAU FLUVALINATE ON SOME PARAMETERS OF HONEY BEE WORKERS AND DRONES Hossam F. Abou-Shaara (5), Staroň, M.(1), Čermáková, T.(1)2017PDF
Notes on Queen Cells and Abnormal Development of Honey Bee Queens. Hossam F. Abou-Shaara (5), Staroň, M.(1)2018html
Gynandromorfia (gynandromorfie)Staroň, M.(1)2018html
Showing entries (filtered from total entries)

Články vznikali za odbornej a finančnej spolupráce organizácii uvedených pri jednotlivých autoroch. 
1 - Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Nitra; 2 - Veterinárny a potravinový ústav, Dolný Kubín; 3 - Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice; 4 - Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV; 5 - Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Damanhour University, Damanhour, Egypt


Napriek opakovane podávaným projektom, žiaľ, žiadny z článkov nevznikal za odbornej či finančnej podpory včelárskych občianskych združení disponujúcich financiami "Národného programu rozvoja včelárstva". Národný program ponúka kapitolu určenú smerom k vede. Ako autori vedeckých prác ponúkame v tomto smere spoluprácu na spoločných projektoch a veríme, že sa situácia zmení.

Adresa

Pavčina Lehota 130
031 01  Liptovský Mikuláš

Kontakt

Email: honeybee@honeybee.sk
Phone: +421 949 478 618
Phone: +421 949 478 519